Vogels in de rui

14oktober2009
Bron: EZNC
Veren hebben diverse functies bij vogels: naast een belangrijke rol bij het vliegen zijn veren ook belangrijk voor de isolatie van het lichaam en voor het afstoten van water (wat ook weer de kans op afkoeling vermindert).
Omdat veren slijten, moeten er ook regelmatig nieuwe gemaakt worden. Het vervangen van veren wordt rui genoemd. Ruien kost vogels veel energie en verschillende vogelsoorten hebben verschillende strategieën voor de rui.
Meestal ruien vogels niet in de broed- en de trektijd. Dat is al een zeer inspannende periode voor de vogels. Ook de winterperiode, met voedselschaarste, is geen goede rui-periode. De meeste vogelsoorten ruien in de nazomer, tussen de broedtijd en de trek. In deze periode wordt er dan ook minder gezongen en zijn de vogels minder zichtbaar. Een totale rui kost veel energie en vermindert het vliegvermogen. De vogels houden zich dan schuil in dichte begroeiing. Zo’n volledige rui wordt bijvoorbeeld gezien bij eenden, ganzen en rallen.
Na de rui zijn de veren in optimale conditie voor de trek.
Sommige vogelsoorten ruien nog een keer, vlak voor het broedseizoen.

Voor sommige vogelsoorten (bv roofvogels) is het zeer belangrijk dat ze goed kunnen blijven vliegen. De rui van de vliegpennen gebeurt geleidelijk. De vogels zijn het hele jaar aan het ruien. Alleen tijdens de trek of in het broedseizoen is er een stop.

In een volgende nieuwsbrief meer over de voeding tijdens de rui.