Gedragsverrijking bij eekhoorns

06december2006
Bron: EZNC
Eekhoorns zijn vooral actief gedurende de vroege ochtend en namiddag. Daarvoor en daarna brengen zij vooral rustend en slapend door.
In de tijden dat zij wakker zijn, zijn zij zeer actief. Voldoende beweging en stimulering van het natuurlijke gedrag hebben grote invloed op de gezondheid en het welzijn van de eekhoorn. Deze gedragsverrijking kan op een aantal manieren bereikt worden:

Gedragsverrijking door middel van voeding
Eekhoorns besteden zestig tot tachtig procent van hun tijd aan het vinden van voedsel en andere aan voedsel gerelateerde activiteiten. Het stimuleren van dit gedrag leidt tot meer beweging maar bevordert ook het verzamelen van voedsel. Iets dat de eekhoorn ook in de vrije natuur doet. Gedragsverrijking met behulp van voedsel kan dan bijvoorbeeld door:

  • Het verstoppen van voedsel. Eekhoorns zijn goed in staat om met hun reukvermogen voedsel te vinden zoals ze in de vrije natuur gewend zijn.


  • Het plaatsen van voedsel op moeilijk bereikbare plaatsen, zodat het dier zich moet inspannen om aan voedsel te kunnen komen. Bij het bepalen van de plaatsen dient rekening gehouden te worden met ‘het kunnen’ van de beestjes..Een eekhoorn is bijvoorbeeld goed in staat om op zijn kop aan takken te hangen en dan naar het voer te reiken.


  • Er kan ook voedsel op de grond gestrooid worden. Hierbij kan gedacht worden aan noten (in de dop). Op die manier is het voor de eekhoorn niet zo eenvoudig om direct over de noten te beschikken; het kost tijd om de noot open te maken.


  • Andere vormen van gedragsverrijking
    Naast gedragsverrijking middels voeding kan er ook gedacht worden aan andere middelen, zoals het maken van tunnels en het ophangen van touwen in het verblijf. Hiermee wordt zoveel mogelijk de natuurlijke leefomgeving nagebootst. Daarnaast kunnen ook toepassingen als een hangmat, een looprad, speelgoed of nestmateriaal uitdaging bieden.
    Meer over de eekhoorn