Individuele identificatie en seksen Europese Moerasschildpad

Seksen

De mannetjes hebben een hol buikschild en een verdikte staartbasis.