Huisvesting Egel

Huisvesting

Egels zijn beschermde dieren volgens de Flora- en faunawet en mogen dus niet als huisdier gehouden worden. Een tuin kan wel aantrekkelijk gemaakt worden voor egels. Hiermee wordt de kans op egelbezoek groter en aangezien egels gewoontedieren zijn, blijven ze dan vaak voor langere tijd. Punten die van belang zijn om de omgeving voor egels geschikt te maken:

  • Egels houden van beschutting en vermijden open terrein. Ze verplaatsen zich graag via groenstroken, borders en lage begroeiing.
  • Laat bladafval liggen in het najaar. Hier leven veel insecten die het voedsel van de egel vormen. Ook een composthoop is een goede bron van insecten en ander voedsel.
  • Biedt een ruimte en materiaal om een nest te maken, ruim niet alle takken en blad op uit de tuin, maar laat dit rustig in een hoek liggen. Uiteraard kan ook een egelhuisje in de tuin geplaatst worden. Wanneer de ‘rommel’ toch opgeruimd wordt, controleer dan eerst of er geen egel onder woont.
  • Laat onder heggen, schuttingen en gaas een opening van minimaal 15 bij 15 cm vrij om de egel toegang door te laten.
  • Gebruik alleen natuurlijke of milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen in de tuin. Insecticiden, muizengif of slakkengif zijn schadelijk voor egels omdat ze het rechtstreeks eten of binnen krijgen met hun voedsel (slakken, insecten)
  • Zorg bij een waterpartij voor een schuin aflopende oever of een trapje zodat egels erin en eruit kunnen. Wanneer er geen waterpartij in de tuin is kan ook een schaal met vers water neergezet worden.
  • Laat netten niet op de grond hangen, laat een ruimte van 15 cm vrij zodat de egel er niet in verstrikt kan raken. Laat geen afval als jampotten of prikkeldraad rondslingeren. Egels zijn erg nieuwsgierig en zouden met hun kop erin verstrikt kunnen raken.
  • Zorg dat putten en keldergaten dicht zijn of afgedekt met gaas.

Deze tips gelden niet alleen voor tuinen maar ook voor groen rond bedrijven en kantoren.

Winterverblijf

Voor de winterslaap is een goed winterverblijf erg belangrijk. Dit moet goed droog en windvrij zijn, en liefst geisoleerd met een dikke laag compost of bladeren. Ook hier kan een egelhuisje uitkomst bieden. Het is wel belangrijk dat er voldoende bladeren, takjes en ander plantmateriaal aanwezig is om het huisje te isoleren en in te richten.