Huisvesting Degoe

Omheining

Traliekooi
Een traliekooi bestaat uit een plastic onderbak met daarop een kap van metalen tralies. Het grootste voordeel van dit type verblijf is de goede ventilatie: er kan van alle kanten frisse lucht bij de dieren komen. Hier staat wel tegenover dat hetzelfde geldt voor tocht. Een ander voordeel is dat dit soort bak heel licht is en eenvoudig is schoon te maken. Een nadeel is echter dat de onderbak meestal niet hoog is en dat degoes bij het graven gemakkelijk zaagsel over de rand gooien. Met een traliekooi is dat vrijwel niet te voorkomen. Daarom is dit type verblijf voor degoes minder geschikt.

Plastic of glazen bak
Een glazen bak met daarbovenop een kap van gaas of tralies is het meest geschikt voor de huisvesting van degoes. Vaak wordt hiervoor een aquarium gebruikt. De constructie zorgt tevens voor een goede ventilatie. Een plastic of glazen bak met een deksel van gaas is minder geschikt. De dieren hebben weliswaar geen last van tocht, maar de ventilatie is niet optimaal. Hierdoor dient de bodembedekking regelmatig verschoond te worden. Kunststof bakken hebben als nadeel dat deze nogal snel lelijk worden, omdat er veel krassen op komen. Bovendien kan de plashoek uitbijten en ruw worden, zodat die plek steeds moeilijker schoon te maken wordt.

Laboratoriumbak
Een andere mogelijkheid is een laboratoriumbak. Dit zijn vrij lage bakken van kunststof, waarop een metalen rooster ligt. Het nadeel is dat deze bakken vaak zo laag zijn, dat een degoe er nauwelijks in kan staan of kan klimmen. Voor het welzijn van degoes zijn dergelijke bakken dus totaal ongeschikt.

Vloer

Gebruik een goed absorberende en stofvrije bodembedekking. Geschikte bodembedekkers zijn houtkrullen, hennepstro, kranten- en papiersnippers en kattenbakkorrels (geen grit, dit bevat teveel stof). De kattenbakkorrels kunnen gebruikt worden voor de toilethoek in het verblijf. Zaagsel is absoluut ongeschikt. Dit bevat teveel stof, wat slecht is voor de gezondheid van de degoe. Ook dient er altijd voldoende nestmateriaal in het verblijf aanwezig te zijn, zoals hooi.

Onderhoud en Verzorging

Het degoeverblijf dient iedere week goed schoongemaakt te worden. Was dan ook het voerbakje en de waterfles af. Het drinkwater dient dagelijks ververst te worden. Ook etensresten die kunnen bederven, zoals stukjes groente, dienen dagelijks weggehaald te worden. Controleer of er voldoende knaag- en nestmateriaal aanwezig is in het verblijf en vul dit eventueel aan als dat nodig is.

Omgeving

De plaats waar de degoekooi komt te staan, dient zorgvuldig gekozen te worden. Grote temperatuursverschillen, volle zon, droge verwarmingslucht en tocht zijn niet goed voor de degoe. Een goede plaats voor het verblijf is de woonkamer of kinderkamer, niet in de zon, niet op de toch en het liefst niet op de grond, maar op een (laag) kastje of tafeltje.

Maten

De minimale afmetingen voor het verblijf van twee degoes zijn 70 x 40 x 70 cm (l x b x h). Voor een groepje degoes dient de kooi groter te zijn. Een degoeverblijf kan overigens nooit te groot zijn.