Gezondheid Secretarisvogel

Algemeen

Over het algemeen kan de secretarisvogel zich goed aanpassen aan zijn omgeving. Wanneer ze gehouden worden in verblijven die warm, droog en goed geventileerd zijn zullen ze weinig problemen met de gezondheid ondervinden. Dit is natuurlijk wel in combinatie met juiste voeding.

Ziekten

De volgende ziekten zijn het meest voorkomend bij de secretarisvogel. Er zijn nog veel meer ziekten/aandoeningen die bij vogels kunnen voorkomen.

  • Bumble foot

  • Dit is waarschijnlijk het meest voorkomende fysieke probleem bij vogels die in gevangenschap leven. Dit is een staphylococcen infectie, veroorzaakt door de Staphylococcus aureus. Deze infectie kenmerkt zich door een constante zwelling aan de poten, de enkel en tenen.
    Veranderingen in de leefomgeving van de vogels aanbrengen, veranderingen van het dieet en de klauwen regelmatig knippen kan al zorgen voor remedie. Wanneer nodig kan men antibiotica toedienen.

  • Salmonellose

  • Deze ziekte wordt veroorzaakt door de Salmonella bacterie. Besmetting kan geschieden via reismanden, transportkisten, ontlasting, speeksel, kropmelk, via de eierstok op het broedei, insekten, ratten en muizen.
    De geinfecteerde vogel zit met opgezette veren in de voerbak zonder de kracht te bezitten om het zaad te pellen, vermagerd daardoor snel. Door darminfectie welke met diarree gepaard gaat, is de cloaca met ontlasting besmeurd. De ontlasting is meestal groenachtig en waterig, soms zijn er ademhalingsmoeilijkheden door een bijkomende longontsteking. Broedende vogels kunnen bij een acuut verloop van Salmonellose dood op het nest gevonden worden. Bij duiven wordt Salmonellose wel draaihalsziekte, vleugelziekte, kreupelziekte maar meestal wel paratyphus genoemd. Zieke vogels dient men apart op te kooien en moeten worden behandeld met een tetracycline of sulfamezathine 33%. Ook moet het verblijf worden ontsmet.

  • Aspergillose

  • Het nestmateriaal in broedblokken is een plaats waar deze schimmel goed gedijt. De ademhalingswegen worden aangetast, oogleden kunnen ontstoken raken en de vogel kan de kop naar één kant op draaien, wordt lusteloos, vermagert, kan door ademnood stikken. Deze ziekte is moeilijk te bestrijden, het ontsmetten van broedblokken en broedkastjes voor en na het broedseizoen en het vermijden van vochtige, broeierige plekken is van het grootste belang.