Gezondheid en ziekten Zwarte wouw

Algemeen

Over het algemeen kunnen zwarte wouwen zich goed aanpassen aan de omgeving. Wanneer ze, in combinatie met juiste voeding, gehouden worden in verblijven die warm, droog en goed geventileerd zijn zullen ze weinig problemen met de gezondheid ondervinden.

Ziekten