Gezondheid Grijze Roodstaartpapegaai

Algemeen

Ziekten/aandoeningen

  • Papegaaienziekte

  • Kruipersziekte

  • Bacteriële infectie zoals Salmonellose.

  • Schimmelinfecties zoals Aspergillose.

  • Bek en verenrot

  • Veren plukken

  • Knagen aan de tenen