Gedrag Knobbelzwaan

Algemeen

Knobbelzwanen vormen koppels voor het leven. Meestal worden de paren in het eerste of het tweede levensjaar gevormd. Met een leeftijd van twee jaar kan een koppel voor nageslacht zorgen, maar meestal duurt het wel drie of vier jaar voor de eerste eieren worden gelegd. Deze zwanen dienen per koppel gehuisvest te worden. Als meer vogels samen zitten, zullen de mannetjes waarschijnlijk gaan vechten.
Als knobbelzwanen over een grote vijver beschikken, zullen zwanen niet vaak het water verlaten. Zwanen kunnen zich op het land slecht voortbewegen. De vogels gaan wel het land op om te grazen.

Delen met andere diersoorten

Knobbelzwanen kunnen in de broedtijd agressief zijn naar andere watervogels en naar mensen. Zeker zodra mensen dicht in de buurt van het nest komen, kunnen zwanen hard met de vleugels slaan. In sommige situaties kunnen deze zwanen in de broedtijd met andere watervogels worden gehouden, maar dat is meestal niet mogelijk.