Gedrag Panterschildpad

Delen met andere soorten

Panterschildpadden kunnen het beste alleen of in een paartje gehouden worden. In een groter verblijf kunnen extra vrouwtjes toegevoegd worden, maar altijd slechts één mannetje per groep. Mannetjes zijn vaak agressief naar andere dieren in het verblijf, voornamelijk naar andere mannetjes.