Gedrag Muskusschildpad

Basisgedrag

De mannetjes zijn onderling agressief.

Delen met andere soorten

In een groot buitenverblijf kunnen 6 tot 8 exemplaren samengehouden worden. Let hierbij op dat kleinere dieren niet onderdrukt worden, door de grotere dieren.