Gedrag Tijgersalamander

Delen met andere soorten

In een groot vivarium met voldoende voedselaanbod kunnen verschillende salamanderssoorten, die dezelfde klimaat eisen hebben, bij elkaar gehouden worden. Verschillende ondersoorten moeten niet bij elkaar geplaatst worden. Eieren en larven moeten bij de volwassen dieren weggehaald worden, anders worden deze door de volwassen dieren opgegeten.