Gedrag Axolotl

Basisgedrag

Axolotls bewegen zich nauwelijks in het water.

Delen met andere soorten

In een groot vivarium met voldoende voedselaanbod kunnen verschillende salamanderssoorten dus ook axolotls, met gelijke klimaateisen, bij elkaar gehouden worden. Verschillende ondersoorten moeten niet bij elkaar geplaatst worden. Eieren en larven moeten bij de volwassen dieren weggehaald worden, anders worden deze door de volwassen dieren opgegeten.

Axolotls kunnen niet met vissen samengehouden worden. Vissen kunnen dan opgegeten worden door de axolotls.