Gedrag Egel

Basis gedrag

Egels zijn solitaire dieren. Dit houdt in dat ze alleen leven en niet in groepen. Egels komen alleen samen tijdens de paartijd. Een egel is een nachtdier. Hij slaapt ongeveer 18 uur per dag. Wanneer de egel wakker is gaat hij op zoek naar eten en bouwt hij zijn nest. Verder houdt een egel een winterslaap van november tot februari.

Egels zijn echte gewoontedieren die niet van verandering houden. Vaak blijven de egels hun hele leven in hetzelfde gebied wonen. Ook wordt vaak dezelfde route van ongeveer 5 km elke nacht afgelegd. Egels zijn uitstekende gravers, knagers, klimmers en zwemmers. Een stenen muur die hoger is dan 40 cm is één van de weinige dingen die een egel kan dwingen zijn route te veranderen. Door zijn uitstekende orientatievermogen weet de egel zijn slaapplaats altijd weer terug te vinden.

Egels zijn luidruchtige dieren. Knorrend en snuivend zoeken ze hun omgeving af, ze gillen bij angst of pijn, naar de jongen wordt gefloten en bij conflicten met andere egels wordt gesist of geblazen. Ook het (ver)bouwen van een nest gaat met veel kabaal gepaard.

Groepsveranderingen

Wanneer egels elkaar tegenkomen kan er ruzie ontstaan. De egels maken dan blazende of sissende geluiden. Een ruzie tussen twee mannetjes kan er toe leiden dat ze elkaar zo erg toetakelen dat er wonden ontstaan. De egel die zich als eerste oprolt heeft verloren.

Vijanden

Natuurlijke vijanden zijn vooral grote roofvogels als uilen, buizerds en de kiekendief. Deze vogels kunnen met hun klauwen en snavel een egel uithollen. Ook bunzings, marters, dassen, ratten en vossen kunnen geduchte tegenstanders van egels zijn.
Maar de grootste vijand van egels is toch wel de mens. Veel egels worden verkeersslachtoffer. Daarnaast zijn insecticiden die in de tuin gebruikt worden ook een gevaar voor de egel.