Gedrag Torenvalk

Basis gedrag

De torenvalk vliegt met snelle, ondiepe vleugelslagen, die zelden door glijpauzes worden onderbroken. Hij staat vaak 'biddend' (wiekelend) in de lucht om te zoeken naar voedsel. Hij houdt daarbij de lichaamsas in een hoek van 45° en slaat de vleugels relatief ondiep op en neer. Hij 'hangt' als het ware in de lucht. De staart wordt daarbij naar beneden gedrukt en wijd gespreid. Bij sterke wind 'bidt' de valk met het lichaam in horizontale houding en regelt zijn voorwaartse bewegingen zodanig dat ze overeenkomen met de windsnelheid.
De torenvalk jaagt of vliegend met veelvuldig bidden, of vanaf een uitkijkplaats. Soortgenoten worden door luchtaanvallen uit het voedsel- en broedterritorium verdreven.

Groepsveranderingen

Wanneer een verandering in de groep moet optreden, dient men het dier eerst te introduceren bij de bestaande groep. Wanneer de nieuweling is losgelaten dient men goed te observeren. Er kan dan snel genoeg gezien worden of het dier geaccepteerd wordt af wordt afgewezen door agressiviteit van de anderen.

Delen met andere diersoorten

Torenvalken kunnen eigenlijk hun verblijf niet delen met andere soorten. Zelfs niet met meedere van hun eigen soort. Ze zijn erg territoriale vogels. Het slimste is om torenvalken dan ook hooguit als paartje in een verblijf te houden. Men kan natuurlijk altijd proberen om ze bij andere vogels te introduceren. Observeer de vogels dan zorgvuldig en houdt agressiviteit jegens andere vogels goed in de gaten.