Gedrag Ara

Basis gedrag

Ara's zijn sociale dieren. Ze leven grote delen van het jaar in groepen leven. Ze hebben onderling veel lichamelijk contact. Zo verzorgen ze bij elkaar bijvoorbeeld de nekveren omdat ze daar zelf niet bij kunnen. Als een mannetje en een vrouwtje elkaar eenmaal gekozen hebben, blijven ze vele jaren samen. Wanneer ze samen door het regenwoud vliegen, doen ze dit soms zo dicht bij elkaar dat hun vleugels elkaar raken. Gewoonlijk hebben ara`s in hun leven slechts één partner, als deze komt te overlijden nemen ze een nieuwe.

Groepsveranderingen

Als je papegaaien in groepen wilt houden heeft het de voorkeur de groep gelijkertijd in de voliáre te plaatsen en ze de eerste tijd goed in de gaten te houden. Bij ernstige ruzies kan dan snel ingegrepen worden. Gevechten kunnen echter wel beperkt worden door voldoende uitwijk- en verstopmogelijkheden in te bouwen.
Na enige tijd zullen zich paren vormen. Deze zijn te herkennen aan het veelvuldig veren poetsen van een stel, of doordat een stelletje zich agressief gaat gedragen tegenover de andere dieren. Als een paartje overmatig agressief is, dan kun je ze het beste naar een apart onderkomen verplaatsen, zodat de anderen niet onder het gedrag van deze agressieve tortelduifjes lijden. Na enige tijd zal er een harmonieus groepsgedrag ontstaan, net als in het wild. Belangrijk is dat vooral in de beginperiode van een groepssamenstelling veel aandacht wordt besteed aan goede en veelzijdige voeding. Dit is vooral balangrijk om dat gewenning aan de anderen (inclusief kleine meningsverschillen) een mogelijke stressfactor kunnen zijn. En dit kan een grotere aanslag doen op de lichamelijke conditie van de vogel.

Delen met andere diersoorten

Papegaaien zijn erg sociale vogels. Ze ondernemen veel activiteiten samen met anderen en stimuleren elkaar ook de hele tijd tot spelletjes en bezigheden. Daarom is het goed mogelijk grote soorten als ara's, amazones en grijze roodstaarten, in plaats van paarsgewijs, per groep in ruime volieres te huisvesten.