Gedrag Goudhamster

Basisgedrag

Syrische hamsters zijn solitair levende dieren. Alleen in de paartijd zoeken mannetjes en vrouwtjes elkaar op en in de zoogtijd leven moeder en jongen bij elkaar. Zodra de jongen oud genoeg zijn, gaan de dieren allemaal hun eigen weg. Syrische hamsters hebben geurklieren op hun flanken waarmee hun territorium gemarkeerd wordt. Door de geur kunnen de dieren elkaar identificeren. Syrische hamsters zijn schemer- en nachtdieren. Overdag slapen de dieren veel en laten zich dan zelden zien. ´s Nachts gaan Syrische hamsters op zoek naar voedsel. De dieren proppen alles in hun wangzakken en brengen het dan naar hun hol. Het hol fungeert niet alleen als slaapplaats, maar ook als voorraadkamer. Syrische hamsters gaan in winterslaap als de temperatuur lange tijd onder de 10°C blijft en als de dagen korter worden. Syrische hamsters die als huisdier gehouden worden, houden zelden nog een winterslaap, vanwege de huisvesting in verwarmde kamers.

Groepsveranderingen

Syrische hamsters zijn solitair levende dieren. De dieren zullen geen soortgenoten in het verblijf accepteren. Houd Syrische hamsters daarom altijd alleen.

Delen met andere diersoorten

Syrische hamsters zijn solitair levende dieren. De dieren zullen geen soortgenoten in het verblijf accepteren. Alleen als het niet anders kan, laten Syrische hamsters hun solitaire instelling even voor wat het is, bijvoorbeeld wanneer een vrouwtje gedekt kan worden of wanneer een moeder haar jongen grootbrengt. Direct na de dekking of wanneer de jongen oud genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen, is er geen sprake meer van samenleven.