Gedrag Wombat

Basisgedrag

Wombats zijn van nature nachtdieren. Overdag brengen ze de meeste tijd in hun ondergrondse holen door. De Wombat spendeert wel driekwart van de tijd in zijn ondergrondse holen. Pas tegen de schemering worden deze dieren actief. In de nacht gaan ze op zoek naar voedsel.

Hoewel Wombats van nature schuwe dieren zijn, zijn ze ook erg nieuwsgierig en is het vastgesteld dat ze in mensenhanden tam kunnen worden. Wombats gevangen uit het wild, zijn bijterig van aard, maar worden naar verloop van tijd vaak tam, met name de jonge dieren.

Wombats bewegen zich, zo lijkt, wat onhandig met een schuifelende loop of waggelend voort. Hoewel ze langzaam en gedwee lijken, zijn ze erg alert op hun omgeving en kunnen wanneer nodig vliegensvlug wegkomen. Ondanks hun sterke bouw en korte poten kunnen ze een snelheid behalen tot 40 km per uur over een korte afstand.

Vaak slapen Wombats op hun rug met de benen in de lucht. Wanneer ze rusten, besparen ze energie door de stofwisseling met een derde te verlagen en door ademhaling en hartslag te verlagen. Wombats kunnen hun lichaamstemperatuur variëren wat hen in staat stelt om energie te besparen, maar alleen effectief tot een temperatuur van 25C. Het lijkt erop dat de dieren geen zweetklieren hebben en snel problemen kunnen krijgen van hittestress.
Wombats laten geursporen en uitwerpselen achter om hun voedselgebied aan te geven. Wanneer een nieuw voorwerp geïntroduceerd wordt, zal het met mest gemarkeerd worden. Ook zullen ze regelmatig geur afzetten tegen bomen of boomstammen.

Groepsveranderingen

De Gewone wombat verdraagt elkanders aanwezigheid vrijwel nooit. Alleen tijdens paartijd kunnen deze dieren onder toezicht bij elkaar geplaatst worden. De Breedneuswombat is verdraaglijker naar zijn soortgenoten toe.
Wanneer vechtpartijen zich voordoen hoeven deze dieren maar kortstondig van elkaar te worden gescheiden. Bij groepshuisvesting is er meestal sprake van een stabiele rangorde in de groep en zijn de verhoudingen onderling vrijwel vreedzaam. Er bestaat echter wel de mogelijkheid op despotische verhoudingen, wat leidt tot de dood van dieren die lager in rang staan.
Veel agressiviteit rond de paartijd, wat zich uit in beten in de oor en het uittrekken van de haren.

De gewone Wombat bezoeken elkanders holen regelmatig. Een studie van de Northern-hairy nosed Wombat wijst uit dat ze 27% van de tijd een hol samen delen. De langste tijd die Wombats samen doorbrengen is wanneer een moeder Wombat haar jong groot brengt. Een jong blijft wel tot 2 jaar bij de moeder.

Spelen wordt soms ook wel gezien als een meetinstrument voor de intelligentie van een diersoort. Wombats zijn zeer speels. Het spelen uit zich in onder andere hoofdstoten, bijten en wegrennen om een achtervolging uit te lokken. Wombats bijten vaak om hun gevoel te uiten. Meestal is dit speelgedrag zonder de intentie verwondingen toe te brengen.

Delen met andere diersoorten

Wombats leven solitair en moeten ook in gevangenschap de mogelijkheid hebben zich terug te trekken. Het samen huisvesten met bijv. kleine kangoeroes is een mogelijkheid. Normaliter worden de dieren alleen gehuisvest, omdat ze bijterig van aard zijn.