Grauwe kiekendieven slaapplaats

19maart2008
Bron: vroegevogels.vara.nl
In Senegal is een slaapplaats met 1300 grauwe kiekendieven ontdekt. Dit is één van de grootste slaapplaatsen ter wereld. De Werkgroep Grauwe Kiekendief vond de slaapplaats door kiekendieven te volgen.
Deze vogels waren in Groningen van een satellietzender voorzien.
De Werkgroep Grauwe Kiekendief werkt mee aan de bescherming van deze roofvogel in Nederland. De totale populatie in Nederland is maximaal 40 broedparen en daarvan bevindt tweederde zich in het Oldambt in Groningen. Hier zijn duizenden hectaren akker braakgelegd.
De werkgroep doet onderzoek naar de overwinteringsverblijven van de grauwe kiekendief. In 2005 en 2006 zijn een aantal vogels gezenderd. Hierdoor is meer bekend geworden over de vliegroutes. Deze routes zijn ook op internet te volgen. De werkgroep is ook al enkele keren naar West-Afrika geweest om de overwinteringsgebieden te onderzoeken.
In januari 2008 werd de mega-slaapplaats in Senegal gevonden. In centraal Senegal werd het meest dichtbevolkte gebied met grauwe kiekendieven ontdekt. Naar schatting verblijven in deze regio ongeveer 5000 kiekendieven. Dat is meer dan tien procent van de gehele Europese populatie.